بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013) , 2013-11-02

عنوان : ( ارایه روشی ساده و موثر برای کنترل دیجیتال جریان مبدل تک‌فاز متصل به شبکه )

نویسندگان: مجید صنعت کارچایجانی , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله روشی ساده برای کنترل جریان مبدل تک‌فاز منبع ولتاژی متصل به شبکه به صورت دیجیتال ارایه می‌کند. روش پیشنهادی برخلاف روش‌های مرسوم نیازمند تولید فاز مجازی و تبدیل قاب مرجع نمی‌باشد. خطای حالت دایم صفر و پایداری حلقه بسته در روش پیشنهادی به صورت تحلیلی اثبات می‌شود. نتایج پیاده‌سازی عملی نیز تعقیب سریع و دقیق جریان با حداقل اعوجاج را در روش پیشنهادی تایید می‌کند.

کلمات کلیدی

, مبدل منبع ولتاژی, شبکه تک‌فاز, کنترل دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037065,
author = {صنعت کارچایجانی, مجید and منفرد, محمد and علومی بایگی, مهدی},
title = {ارایه روشی ساده و موثر برای کنترل دیجیتال جریان مبدل تک‌فاز متصل به شبکه},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013)},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مبدل منبع ولتاژی، شبکه تک‌فاز، کنترل دیجیتال جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه روشی ساده و موثر برای کنترل دیجیتال جریان مبدل تک‌فاز متصل به شبکه
%A صنعت کارچایجانی, مجید
%A منفرد, محمد
%A علومی بایگی, مهدی
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013)
%D 2013

[Download]