سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2012-10-17

عنوان : ( بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP )

نویسندگان: سید حسین امام , منصور قلعه نوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت رفتار میلگرد FRP در تیرهای بتنی تحت خمش موضوع این تحقیق است، برای آن که بتوان به این مهم دست یافت، اولین گزینه ساخت نمونه های آزمایشگاهی و بررسی رفتار این مصالح در نمونه ها می باشد، اما از آنجا که ساخت نمونه های آزمایشگاهی کاری پرهزینه و وقت گیر است و نمی تواند با ساخت چند نمونه رفتار این مصالح را بررسی نمود، پیشنهاد می شود یک آنالیز حساسیت دقیق روی پارامترهای تاثیرگذار بر مقاومت نهایی و انحنا که نماینده ای از شکل پذیری مقطع طرح شده با میلگرد FRP است انجام شود و نتایج با مقطعی که با میلگرد فولادی طراحی شده است مقایسه گردد.

کلمات کلیدی

, میلگرد FRP, آنالیز حساسیت, شکل پذیری, ظرفیت خمشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037068,
author = {سید حسین امام and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {میلگرد FRP، آنالیز حساسیت، شکل پذیری، ظرفیت خمشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP
%A سید حسین امام
%A قلعه نوی, منصور
%J سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
%D 2012

[Download]