سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه , 2012-10-17

عنوان : ( اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP )

نویسندگان: سید حسین امام , منصور قلعه نوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جا که آیین نامه ACI 440.1 در مقدار محاسبه شده برای ظرفیت نهایی مقطع ضریب کاهنده را ضرب می نماید و مطالعات گذشتگان بین نتایج حاصل از طراحی و آزمایشگاهی اختلاف قابل توجهی را نشان می دهد، اصل و ایده استفاده از میلگرد FRP در مقطع که افزایش ظرفیت خمشی است با ضرب کردن ضریب کاهنده زیر سوال خواهد رفت. لذا در این پژوهش سعی شده ضرایب فرض شده در روابط طراحی آیین نامه ACI 440.1 مانندکرنش نهایی بتن ، ضریب 0.85 که ویتنی برای مشابه سازی دیاگرام غیر خطی تنش در ناحیه فشاری بتن با یک مستطیل فرضی ارائه نمود و ضریب که بستگی به مقاومت فشاری بتن دارد، در طراحی اعضا خمشی مسلح شده با میلگرد FRP در ناحیه خرد شدن بتن با کمک نرم افزار Mathematica برای 35 نمونه آزمایشگاهی جمع آوری شده اصلاح شود و تا آنجا که امکان دارد نتایج طراحی را به نتایج آزمایشگاهی با اصلاح ضرایب نزدیکتر نماییم.

کلمات کلیدی

, آیین نامه ACI 440.1 , میلگرد FRP , نرم افزار Mathematica , ضریب کاهنده , اصلاح ضرایب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037085,
author = {سید حسین امام and قلعه نوی, منصور},
title = {اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آیین نامه ACI 440.1 ، میلگرد FRP ، نرم افزار Mathematica ، ضریب کاهنده ، اصلاح ضرایب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP
%A سید حسین امام
%A قلعه نوی, منصور
%J سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
%D 2012

[Download]