چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( پیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه آینده به کمک مدلهای چرخش عمومی (مطالعه موردی ایستگاه یزد) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , سمانه پورمحمدی , علیرضا مساح بوانی , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق پیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه آینده به کمک مدلهای چرخش عمومی در ایستگاه یزد انجام شد

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, مدلهای چرخش عمومی, خشکسالی, ایستگاه یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037088,
author = {دستورانی, محمدتقی and سمانه پورمحمدی and علیرضا مساح بوانی and محمدحسن رحیمیان},
title = {پیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه آینده به کمک مدلهای چرخش عمومی (مطالعه موردی ایستگاه یزد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، مدلهای چرخش عمومی، خشکسالی، ایستگاه یزد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی خشکسالی تحت تاثیر تغییر اقلیم در سه دهه آینده به کمک مدلهای چرخش عمومی (مطالعه موردی ایستگاه یزد)
%A دستورانی, محمدتقی
%A سمانه پورمحمدی
%A علیرضا مساح بوانی
%A محمدحسن رحیمیان
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]