چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( بررسی اثزات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد) )

نویسندگان: الهه گودرزی , محمدتقی دستورانی , علیرضا مساح بوانی , علی طالبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ررسی اثزات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک (حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد) انجام گرفت

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, ریزمقیاس نمایی, IHACRES, CGCM3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037089,
author = {الهه گودرزی and دستورانی, محمدتقی and علیرضا مساح بوانی and علی طالبی},
title = {بررسی اثزات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد)},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، ریزمقیاس نمایی، IHACRES; CGCM3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثزات تغییر اقلیم بر وضعیت رواناب حوزه های مناطق خشک (مطالعه موردی: حوزه رودخانه اعظم هرات-یزد)
%A الهه گودرزی
%A دستورانی, محمدتقی
%A علیرضا مساح بوانی
%A علی طالبی
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]