چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2011-05-03

عنوان : ( ارزیابی کارایی روشهای تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , حامد شریفی دارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ارزیابی کارایی روشهای تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار انجام شد

کلمات کلیدی

, بارش, رواناب, تورک و کوتاین, جاستین, SCS, ICAR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037092,
author = {دستورانی, محمدتقی and حامد شریفی دارانی},
title = {ارزیابی کارایی روشهای تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار},
booktitle = {چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارش، رواناب، تورک و کوتاین، جاستین، SCS; ICAR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی روشهای تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه های فاقد آمار
%A دستورانی, محمدتقی
%A حامد شریفی دارانی
%J چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2011

[Download]