هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای )

نویسندگان: امین نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفر رهنما راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین خصوصیات مهندسی سنگها در پروژه ها عمرانی،همچون سد سازی، راهسازی و تونل سازی، امر غیر قابل اجتناب است. تعیین مقاومت کششی سنگهادر موارد مانند سد سازی، کمک زیاد در تحلیل پایدار دیواره و سقف تونل می نماید. اندازه گیری مقاومت کششی سنگها به صورت مستقیم امر هزینه بر و وقت گیر است؛ به همین علت، معمولأ مقاومت کششی سنگها توسط روشهای غیر مستقیم اندازه گیر می شود. آزمایش بار نقطه ای و آزمایش برزیلی از انواع آزمایشات پذیرفته شده جهت تعیین مقاومت کششی سنگها هستند. در این تحقیق مقاومت کششی سنگها با این دو روش مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه کانسارمس چهل کوره زاهدان به عنوان محل نمونه برداری انتخاب گردید. نمونه برداری و تهیه مغزه از سنگها این معدن انجام گردید. ابتدا مقاطع میکروسکپی نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت و سپس آزمایش تعیین مقاومت فشار تک محوری، و تعیین مقاومت کششی توسط بار نقطه ای به روش محوری و قطری و آزمایش برزیلی انجام شد. نتایج نشان می دهد که مقاومت کششی تمام نمونه ها کمتر از ١٠ مگا پاسکال است و وجود میکرودرزه ها و ترکهای موجود در نمونه ها می تواند در این آزمایشات نیز تأثیر بگذارد و مقاومت سنگها را کاهش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت چندانی بین نتایج حاصل از بار نقطه ای محوری و قطری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, آزمایش سنگ, مقاومت کششی, کانسار مس, چهل کوره , برزیلی, مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037093,
author = {امین نارویی and لشکری پور, غلامرضا and جعفر رهنما راد},
title = {مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمایش سنگ، مقاومت کششی،کانسار مس،چهل کوره ،برزیلی، مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای
%A امین نارویی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A جعفر رهنما راد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]