هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علی قاسمی , غلامرضا لشکری پور , علی بنی اسدی , محمدجعفر حسنکی , مجمدجواد نعمت اللهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه آبریز شورلق بخشی از شهرستان سرخس میباشد. جهت بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب حوزه، از 13 نقطه از منابع آب زیر زمینی حوزه نمونه برداری صورت گرفت. با رسم نمودار شولر، نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها نشان داد که یکنمونه غیر قابل شرب، یک خیلی شور - برای ) C4-S نمونه نامناسب و بقیه نمونه ها در حد خوب تا متوسط بود. بر اساس نمودار ویلکاکس، دو نمونه در کلاس 2 شور - قابل ) C3-S کمی شور - مناسب برای کشاورزی)، شش نمونه در کلاس 1 ) C2-S کشاورزی نامناسب)، پنج نمونه درکلاس 1شش نمونه خورنده و هفت نمونه رسوبگذار تشخیص داده - (SI) استفاده برای کشاورزی) قرار گرفت. با محاسبه ضریب اشباعیت لانژیه شد. در بحث کیفیت آب زیرزمینی تفاوت در نوع سازندهای موجود در حوزه باعث تفاوت بسیاری در کیفیت آب زیرزمینی نیز شده است، بطوریکه چشمه سیرون که از سازند کربناته شوریجه خارج می شود دارای بهترین کیفیت و چاه هاشمی که در سازند شیلی آب تلخ حفر شده دارای نا مناسبترین کیفیت میباشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت منابع آب, حوزه شورلق, شولر و ویلکاکس, ضریب لانژلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037096,
author = {قاسمی, علی and لشکری پور, غلامرضا and بنی اسدی, علی and حسنکی, محمدجعفر and مجمدجواد نعمت اللهی},
title = {ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیفیت منابع آب، حوزه شورلق، شولر و ویلکاکس، ضریب لانژلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی
%A قاسمی, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A بنی اسدی, علی
%A حسنکی, محمدجعفر
%A مجمدجواد نعمت اللهی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]