هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2012-05-16

عنوان : ( مروری بر روش تاپسیس (TOPSIS) و کاربرد آن در ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه ها به منظور مدیریت جامع آبخیز )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , محمودرضا براهیمی , علی اکبر کریمیان , محمدحسین رستم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی توان اکولوژیکی، تصمیم گیری چند شاخصه، روش تاپسیس، مدیریت جامع آبخیز

کلمات کلیدی

مروری بر روش تاپسیس (TOPSIS) و کاربرد آن در ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه ها به منظور مدیریت جامع آبخیز موضوع این مقاله است
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037098,
author = {دستورانی, محمدتقی and محمودرضا براهیمی and علی اکبر کریمیان and محمدحسین رستم},
title = {مروری بر روش تاپسیس (TOPSIS) و کاربرد آن در ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه ها به منظور مدیریت جامع آبخیز},
booktitle = {هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2012},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {مروری بر روش تاپسیس (TOPSIS) و کاربرد آن در ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه ها به منظور مدیریت جامع آبخیز موضوع این مقاله است},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روش تاپسیس (TOPSIS) و کاربرد آن در ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه ها به منظور مدیریت جامع آبخیز
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمودرضا براهیمی
%A علی اکبر کریمیان
%A محمدحسین رستم
%J هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2012

[Download]