هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2012-05-16

عنوان : ( بررسی تحلیل شبکه (CPM و PERT) در مدیریت پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی: استان یزد) )

نویسندگان: سعیده کارگریان , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تحلیل شبکه ( و ) در مدیریت پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی: استان یزد)

کلمات کلیدی

, Micro Soft Project نرم افزار ,  PERT, CPM, مدیریت و کنترل پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037099,
author = {سعیده کارگریان and دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی تحلیل شبکه (CPM و PERT) در مدیریت پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی: استان یزد)},
booktitle = {هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2012},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {Micro Soft Project نرم افزار ; PERT; CPM; مدیریت و کنترل پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیل شبکه (CPM و PERT) در مدیریت پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی: استان یزد)
%A سعیده کارگریان
%A دستورانی, محمدتقی
%J هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2012

[Download]