هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری , 2012-05-16

عنوان : ( بررسی اثر مدیریت پوشش سطح خاک بر روی آستانه شروع و میزان رواناب (مطالعه موردی: پلات های آزمایشی در پایگاه سنگانه در خراسان رضوی) )

نویسندگان: مرضیه قادری , محمدتقی دستورانی , حمید سودایی زاده , عبدالصالح رنگ آور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر مدیریت پوشش سطح خاک بر روی آستانه شروع و میزان رواناب (مطالعه موردی: پلات های آزمایشی در پایگاه سنگانه در خراسان رضوی) موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, شدت بارندگی, توپوگرافی, رواناب, درصد پوشش گیاهی, پایگاه تحقیقاتی سنگانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037100,
author = {مرضیه قادری and دستورانی, محمدتقی and حمید سودایی زاده and عبدالصالح رنگ آور},
title = {بررسی اثر مدیریت پوشش سطح خاک بر روی آستانه شروع و میزان رواناب (مطالعه موردی: پلات های آزمایشی در پایگاه سنگانه در خراسان رضوی)},
booktitle = {هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری},
year = {2012},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {شدت بارندگی، توپوگرافی، رواناب، درصد پوشش گیاهی، پایگاه تحقیقاتی سنگانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مدیریت پوشش سطح خاک بر روی آستانه شروع و میزان رواناب (مطالعه موردی: پلات های آزمایشی در پایگاه سنگانه در خراسان رضوی)
%A مرضیه قادری
%A دستورانی, محمدتقی
%A حمید سودایی زاده
%A عبدالصالح رنگ آور
%J هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری
%D 2012

[Download]