پنجمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2012-03-01

عنوان : ( به کارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک )

نویسندگان: محسن فعله گری , علی طالبی , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کارگیری مدل مورد بررسی قرار گرفته است RHEM در در این تحقیق برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک

کلمات کلیدی

, مناطق خشک, فرسایش دامنه, رواناب, RHEM , واسنجی, اعتبارسنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037104,
author = {محسن فعله گری and علی طالبی and دستورانی, محمدتقی},
title = {به کارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {مناطق خشک، فرسایش دامنه، رواناب، RHEM ، واسنجی، اعتبارسنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به کارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک
%A محسن فعله گری
%A علی طالبی
%A دستورانی, محمدتقی
%J پنجمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2012

[Download]