پنجمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2012-03-01

عنوان : ( بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , علی طالبی , عبدالمجید حیدری , سمانه پورمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد موضوع این تحقیق است

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: تغییر اقلیم, مدل HadCM3 , سناریوهای A2 و B2 , ریز مقیاس نمائی تناسبی, نرم افزار Climgen .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037105,
author = {دستورانی, محمدتقی and علی طالبی and عبدالمجید حیدری and سمانه پورمحمدی},
title = {بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {واژههای کلیدی: تغییر اقلیم، مدل HadCM3 ، سناریوهای A2 و B2 ، ریز مقیاس نمائی تناسبی، نرم افزار Climgen .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیرات پدیده تغییر اقلیم بر وضعیت دمایی حوزه سد طرق مشهد
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی طالبی
%A عبدالمجید حیدری
%A سمانه پورمحمدی
%J پنجمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2012

[Download]