اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران , 2012-12-12

عنوان : ( بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کمبود آب خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک معظل بزرگی به شمار می رود که اکثر فعالیتهای عمرانی از جمله توسعه فضای سبز را با مشکل مواجه مینماید. البته بشر از آخرین فن آوری های موجود علمی وعملی برای حل این مشکل کمک میگیرد. استفاده بهینه از منابع آبی موجود و نیز تلاش در جهت دستیابی به منابع آبی جدید دو راه حل عمده برای رفع نسبی این مشکل بشمار میروند. برنامه ریزی جهت جمع آوری آب باران خصوصا از سطوح آماده شهری و برون شهری (پشت بامها، سطح عایق کارخانجات و انبارها، باند فرودگاهها، سطح معابر، خیابانها و جاده هاو ...) روشی است که در بسیاری از مناطق کشور میتواند منبع آب پایدار و مناسب را جهت توسعه فضای سبز ایجاد نماید. در این مقاله ویژگیها و چهارچوب کلی استفاده از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک و نیمه خشک جهت تامین آب به منظور توسعه فضای سبز اطراف جاده ها مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر برآورد مقادیر آب قابل جمع آوری به مزایای اجرای این روش در ایران پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, جمع آوری رواناب, توسعه فضای سبز, منبع آب پایدار, سطح جاده ها و بزرگراهها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037108,
author = {دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جمع آوری رواناب، توسعه فضای سبز، منبع آب پایدار، سطح جاده ها و بزرگراهها.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان جمع آوری آب از سطح جاده ها و بزرگراهها جهت ایجاد فضای سبز در مناطق خشک
%A دستورانی, محمدتقی
%J اولین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
%D 2012

[Download]