هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علی بنی اسدی , غلامرضا لشکری پور , علی قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه آبریز کهنه شهرستان جغتای بخشی از زون افیولیتی سبزوار میباشد. رواناب این حوزه هیدرولوژیک از طریق رودخانه ای تحت عنوان عریان رود عبور نموده و وارد دشت جوین میگردد. جهت ارزیابی کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی حوزه، از 5 نقطه از منابع آب زیر زمینی حوزه نمونه برداری انجام گرفت. براساس نمودارشولر، نتایج آنالیز نمونه ها از نظر شرب در حد خوب قرار دارند. طبق با شوری متوسط- قلیایی کم قرار میگیرند که از لحاظ مصارف C2S نمودار ویلکوکس آب کلیه نمونه های برداشت شده درطبقه 1 کیفیت تمامی منابع جهت مصارف صنعتی (SI) کشاورزی محدودیتی ندارند. در این تحقیق همچنین با محاسبه ضریب اشباعیت لانژلیه رسوبگذارتشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, حوزه کهنه, نمودار شولر و ویلکوکس, ضریب لانژلیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037112,
author = {بنی اسدی, علی and لشکری پور, غلامرضا and قاسمی, علی},
title = {ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوزه کهنه، نمودار شولر و ویلکوکس، ضریب لانژلیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی
%A بنی اسدی, علی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A قاسمی, علی
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]