هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد )

نویسندگان: زهره نوربخش رزمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد در پهنه آبرفتی- سیلابی شمال شرق کوه ها بینالود و جنوب غربی کوه ها کپه داغ قرار گرفته است. منطقه مورد مطالعه در بین ارتفاعات بینالود و کپه داغ واقع شده و (Suture zone) جنوب شهر مشهد و از لحاظ تقسیم بند زمین شناسی در محدوده زمین درز شامل سنگها افیولیتی و دگرگونی است. سنگها اولترابازیکبخشی از افیولیت ها مشهد را تشکیل می دهند. علت اصلی این تحقیق توسعه شهر مشهد و تأثیر درزه ها در ناپایدار شیب ها و ترانشه ها ایجاد شده در این محدوده می باشد. در این مقاله به بررسی در سنگها اولترابازیکجنوب مشهد پرداخته شده است. در این راستا به (RQD) نقش درزه ها در تعیین شاخصکیفیت توده سنگ تراکم وزنی درزه) استفاده شده است و نتایج به دست آمده ) Wjd و نیز محاسبه (Scanline) از روش خط برداشت RQD منظور محاسبه همخوانی مناسبی را با معادله تجربی ارائه شده بین Jv تعداد درزه ها در واحد حجم) و RQDنشان می دهند.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفیت توده سنگ, تراکم وزنی درزه, خط برداشت, اولترابازیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037114,
author = {نوربخش رزمی, زهره and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد},
title = {تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شاخص کیفیت توده سنگ، تراکم وزنی درزه، خط برداشت، اولترابازیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد
%A نوربخش رزمی, زهره
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]