ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب , 2010-04-28

عنوان : ( مقایسه روشهای هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد) )

نویسندگان: ربابه خداپرست , محمدتقی دستورانی , مهدی وفاخواه , علی طالبی , جمال دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه روشهای هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, شماره منحنی, واسنجی, هایتوگراف, هیدروگراف., HEC-HMS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037117,
author = {ربابه خداپرست and دستورانی, محمدتقی and مهدی وفاخواه and علی طالبی and جمال دشتی},
title = {مقایسه روشهای هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد)},
booktitle = {ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {شماره منحنی، واسنجی، هایتوگراف، هیدروگراف.،HEC-HMS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای هیدروگراف واحد SCS و اشنایدر در برآورد میزان روانآب با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد طرق مشهد)
%A ربابه خداپرست
%A دستورانی, محمدتقی
%A مهدی وفاخواه
%A علی طالبی
%A جمال دشتی
%J ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]