ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب , 2010-04-28

عنوان : ( مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه )

نویسندگان: علی طالبی , محمدتقی دستورانی , علیرضا نفرزادگان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, شکل شیب, پروفیل طولی, پایداری دامنه, دامنههای مرکب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037119,
author = {علی طالبی and دستورانی, محمدتقی and علیرضا نفرزادگان},
title = {مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه},
booktitle = {ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب},
year = {2010},
location = {نور, ايران},
keywords = {شکل شیب، پروفیل طولی، پایداری دامنه، دامنههای مرکب.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی زمین لغزشهای سطحی با تاکید بر اثر شکل شیب و پروفیل طولی دامنه
%A علی طالبی
%A دستورانی, محمدتقی
%A علیرضا نفرزادگان
%J ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب
%D 2010

[Download]