دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی , 2013-10-29

عنوان : ( برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب، مطالعه موردی: سیلاب بزرگ سال 1365 در رودخانه قره آغاج استان فارس )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده , قاسمعلی مقتدری , محمد خانه باد , مجید روان بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیدرولوژی پالئوسیلاب، پالئوسیلاب، رسوبات آب راکد، بازسازی پالئودبی ها، رودخانه قره آغاج

کلمات کلیدی

, هیدرولوژی پالئوسیلاب, پالئوسیلاب, رسوبات آب راکد, بازسازی پالئودبی ها, رودخانه قره آغاج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037136,
author = {حسین زاده, سیدرضا and قاسمعلی مقتدری and خانه باد, محمد and روان بخش, مجید},
title = {برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب، مطالعه موردی: سیلاب بزرگ سال 1365 در رودخانه قره آغاج استان فارس},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدرولوژی پالئوسیلاب، پالئوسیلاب، رسوبات آب راکد، بازسازی پالئودبی ها، رودخانه قره آغاج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب، مطالعه موردی: سیلاب بزرگ سال 1365 در رودخانه قره آغاج استان فارس
%A حسین زاده, سیدرضا
%A قاسمعلی مقتدری
%A خانه باد, محمد
%A روان بخش, مجید
%J دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
%D 2013

[Download]