هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس سرب و روی سرنخواب 2، شمال غرب بردسکن، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زینب توکلی فریمانی , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی سرنخواب 2 در شمال غرب شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی واقع شده است. محدوده مورد مطالعه در غرب زون ساختاری تکنار در شمال خرد قاره ایران مرکزی قرار گرفته است و شامل بخشی از سازندهای تکنار و پادها با سن پرکامبرین و دونین می باشد. سنگ میزبان آهک می باشد که تحت تاثیر آلتراسیون های دولومیتی و کربناتی قرار گرفته است. کانی سازی کنترل گسلی داشته و به صورت رگه ای و جانشینی در سنگ میزبان تشکیل شده است. در این ناحیه بقایای معدنکاری قدیمی شامل چند تونل به طول حدود 20متر قابل مشاهده است. ماده معدنی به ضخامت 5/0 تا 2 متر با روند N40E و شیب °45 به سمت شمال باختر در این محدوده برونزد دارد. کانی اولیه سرب و روی در منطقه دیده نشده است و کانی های ثانویه شامل همی مورفیت + هماتیت ± گوتیت همراه با باطله کلسیت می باشد. براساس نتایج تجزیه شیمیایی، زون کانی سازی حاوی 181300 گرم در تن روی، 5600 گرم در تن سرب و 15 درصد آهن می باشد.

کلمات کلیدی

, سرب, روی, سرنخواب2, ژئوشیمی , کانی سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037144,
author = {توکلی فریمانی, زینب and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس سرب و روی سرنخواب 2، شمال غرب بردسکن، استان خراسان رضوی},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرب، روی، سرنخواب2، ژئوشیمی ، کانی سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی اندیس سرب و روی سرنخواب 2، شمال غرب بردسکن، استان خراسان رضوی
%A توکلی فریمانی, زینب
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]