اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2013-10-10

عنوان : ( اثرات همودینامیک آب انار در بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر )

نویسندگان: زهرا رازانی , حمیدرضا کازرانی , دکتر مصطفی داستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات قابل دسترس به نظر می‌رسد مصرف آب انار در برابر آسیب ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد اثرات امیدوار کننده ای به جای گذارد. با اینحال، گزارش‌های ضد و نقیضی از اثرات همودینامیک مصرف آب انار به چشم می‌خورد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات هموینامیکی آب انار در بیماران، متعاقب بیماری ایسکمی و رپرفوزیون قلب بود. در این راستا، تعداد 20 نفر از بیمارانی که به علت ایسکمی کرونر در بیمارستان قائم (عج) مشهد بستری شده بودند به طور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. افراد گروه آزمون در طول زمان بستری روزانه 220 میلی لیتر آب انار دریافت می کردند و افراد شاهد به جای آب انار، آب آشامیدنی دریافت می نمودند. در طول زمان بستری، فشار خون سیستولی و دیاستولی و ضربان قلب بیماران طی 5 روز دوره بستری و 8 نوبت در روز در ساعات مختلف اندازه گیری می شد. فشار سیستولی، فشار دیاستولی، میانگین فشار شریانی و ضربان قلب در بیماران تحت درمان با آب انار از گروه شاهد بیشتر بود، با اینحال تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنی دار نبود.

کلمات کلیدی

, انار, ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد, فشار خون, اثرات همودینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037146,
author = {رازانی, زهرا and کازرانی, حمیدرضا and دکتر مصطفی داستانی},
title = {اثرات همودینامیک آب انار در بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {انار، ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد، فشار خون، اثرات همودینامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات همودینامیک آب انار در بیماران مبتلا به گرفتگی و رپرفوزیون کرونر
%A رازانی, زهرا
%A کازرانی, حمیدرضا
%A دکتر مصطفی داستانی
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2013

[Download]