هفدهمین همایش انجمن زین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پتروگرافی، آلتراسیون و کانی سازی سطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف )

نویسندگان: بهروز کرابی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات زمین شناسی انجام شده، محدوده بین باغک و C– شمالی شامل شیل های سیلیسی شده است که قدیمی ترین واحد موجود در منطقه می باشد. همچنین توده های نفوذی نیمه عمیق که قدیمی تر از کانی سازی هستند، بطور کلی از لحاظ ترکیب ازگرانودیوریت پورفیری تا سینیت پورفیری متغیر می باشند. آلتراسیون های شاخص همراه با آنها شامل کربناتی، سرسیتیک و پروپیلیتیک است. کانی سازی در معدن سنگان خواف از نوع اسکارن مگنتیت می باشد.زون اسکارنی به دو بخش دما بالا و دما پایین تقسیم می شود که باتوجه به مطالعات آزمایشگاهی و نتایج آنالیز XRDکانی های اوژیت، کلینوکلر، ریچتریت، بیوتیت، فلوگوپیت، فرو اکتینولیت، کوارتز، آلبیت، اسنیت، دولومیت، کلسیت، کلینوفروسیلیت، آندرادیت، مگنزیت، فرو ریچتریت و هدنبرگیت مشخص شدند.با توجه به دور بودن محدوده مورد مطالعه از سنگ منشاء بخش عمده اسکارن موجود از نوع دما پایین است. زون کانه دار محدود به زون اسکارنی می باشد و سولفیدهای پیریت، کالکوپیریت و پیروتیت،کانی سازی مگنتیت را همراهی می کنند.این بخش بصورت رخنمون های کوچکی با روند شرقی – غربی مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, معدن سنگان, کانی سازی, اسکارن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037147,
author = {کرابی, بهروز and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پتروگرافی، آلتراسیون و کانی سازی سطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معدن سنگان، کانی سازی، اسکارن، مگنتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، آلتراسیون و کانی سازی سطحی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن آهن سنگان خواف
%A کرابی, بهروز
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفدهمین همایش انجمن زین شناسی ایران
%D 2013

[Download]