هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( پتروگرافی، کانی شناسی، آلتراسیون و کانی سازی اسکارن آهن تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف )

نویسندگان: مجتبی حیدری , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسکارن آهن تپه قرمز یکی از آنومالی های غربی معدن سنگان است. قدیمی ترین واحدهای موجود در این منطقه شامل شیل و توده های آتشفشانی است.توده های نفوذینیمه عمیق و عمیقکه عمدتا قدیمی تر از کانی-سازی هستند، از لحاظ ترکیب در محدوده مونزودیوریت تا سینوگرانیت قرار می گیرند. زون اسکارنی که بخش عمده واحد سنگی محدوده را پوشش می دهد از نوع همبری و دارای ترکیب کلسیمی است که به دو بخش گارنت اسکارن و آمفیبول اسکارن تقسیم می شود. این مجموعه شامل کانی های آندرادیت، کلسیت، فرو هورنبلند، کلینوفروسیلیت، وینچیت، کلینوکلر، فرو ریچتریت، جوهانسنیت، اسکاپولیت و ولاستونیت می باشد.آلتراسیون-های شاخص همراه با توده ها شامل پروپیلیتیک، کربنات- سرسیت، آرژیلیک و سیلیسیاست. کانی سازی در این بخش از نوع اسکارن مگنتیت می باشد.سنگ منشا کانی سازی، حدواسط، نیمه عمیق و از نوع سینیت پورفیری است و در بخش کوچکی از منطقه رخنمون دارد که در مجاورت آن اسکارن دما بالا تشکیل شده است. فاز اصلی کانی سازی مگنتیت می باشد و سولفیدها محدود و شامل پیریت، کالکوپیریت و پیروتیت اند. این سولفیدها همراه با کانی سازی اصلی و بعد از آن تشکیل شده اند.

کلمات کلیدی

, زون اسکارنی, آهن, تپه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037148,
author = {حیدری, مجتبی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {پتروگرافی، کانی شناسی، آلتراسیون و کانی سازی اسکارن آهن تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زون اسکارنی، آهن، تپه قرمز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پتروگرافی، کانی شناسی، آلتراسیون و کانی سازی اسکارن آهن تپه قرمز، معدن آهن سنگان خواف
%A حیدری, مجتبی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2013

[Download]