هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی , 2013-10-23

عنوان : ( تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR )

نویسندگان: بهاره چشتی , غلامرضا رزمی , سیدابوالقاسم نقیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : بابزیوز و تیلریوز بیماریهای منتقله از کنه می باشد که به علت مرگ و میر، لاغری و کاهش فراورده های دامی سبب خسارت اقتصادی زیادی در صنعت دامپروری می شود . هدف: در این مطالعه با هدف بررسی ملکولی آلودگی تیلریا وبابزیا در گاوهای سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، کوهستانی و خزری انجام گرفت. روش : در این مطالعه تعداد 270 نمونه خون EDTA در فصول بهار و تابستان از گاوهای شهرستانهای یزد (منطقه خشک )، تربت جام (منطقه نیمه کوهستانی ) و تنکابن و رامسر(منطقه خزری ) جمع آوری شدند. نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل گردید. ابتدا از نمونه های خون گسترش تهیه و سپس با گیمسا رنگ آمیزی شدند. DNA خون، با استفاده از کیت استخراج شدند، سپس طی دو مرحله PCR جهت تشخیص آلودگی تیلریا وبابزیا در گاو ااقدام شد. نتیجه تحقیق : در بررسی میکروسکوپی آلودگی به گونه های تیلریا در 4 نمونه خون مشاهده گردید. نتایج PCR. آلودگی به تیلریا آنولاتا در 12 نمونه خون از گاوهای شهرستان یزد ، یک نمونه خون از گاوهای شهرستان تربت جام و 3 نمونه خون از گاوهای شهرستان های رامسر و تنکابن آلودگی را تایید گردید. نیز هیچ گونه آلودگی به بابزیا مشاهده نگردید . پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت بیشتر آلودگی تیلریا آنولاتا در مقاتیسه با آلودگی بابزیا در گاوها مناطق مختلف ایران است.

کلمات کلیدی

, تیلریا, بابزیا , گاو, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037161,
author = {چشتی, بهاره and رزمی, غلامرضا and نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR},
booktitle = {هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تیلریا، بابزیا ، گاو، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تیلریا و بابزیا در گاوهای به ظاهر سالم در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، نیمه کوهستانی و خزری با روش PCR
%A چشتی, بهاره
%A رزمی, غلامرضا
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی
%D 2013

[Download]