بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی برق , 2013-11-02

عنوان : ( تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنل های خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل )

نویسندگان: آزاده امامی , علی کریم پور , مصطفی کریم پور , فاطمه شکیبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید روزانه سلول های خورشیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بسته به شرایط جغرافیایی و فصول مختلف و آرایش آرایه این میزان متغیر است. محاسبه تولید سلول های خورشیدی در شرایط مختلف جغرافیایی و زمانی از اهمیت ویژه ای در احداث نیروگاه های خورشیدی برخوردار است و همانند آب پشت یک سد و سوخت در یک نیروگاه گازی که نقش کلیدی در تعیین تولید انرژی ایفا می کنند میزان ماکزیمم انرژی قابل حصول از خورشید در هر منطقه و زمان نیز جهت برآورد اقتصادی و سنجش میزان تولید اهمیت ویژه ای دارد. بدین منظور تلاش های بسیاری جهت تعیین میزان این انرژی در مناطق مختلف ارائه گردیده است که از میزان دقت های مختلفی برخوردار می باشند. به منظور طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم های خورشیدی، ما نیازمند اطلاع از میزان تابش در دسترس خورشید می باشیم. یکی از روش های مستقیم استفاده از معادلاتی می باشد که این معادلات قادر به محاسبه ی میزان تابش خورشید می باشند. هدف اصلی در این مقاله اصلاح ضرایب موجود در فرمول های محاسبه ی تابش با استفاده از یک نمونه عملی به منظور رسیدن به مقدار دقیق تری از ماکزیمم انرژی قابل حصول از خورشید(ماکزیمم ساعات آفتابی) برای یک آرایش خاص و همچنین استفاده از فرمول های اصلاح شده و تعمیم این فرمول ها به سایر آرایش های سلول خورشیدی می باشد.

کلمات کلیدی

ماکزیمم انرژی خورشیدی قابل حصول؛ پنل خورشیدی؛ آرایش آرایه خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037167,
author = {امامی, آزاده and کریم پور, علی and کریم پور, مصطفی and شکیبائی, فاطمه},
title = {تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنل های خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی برق},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {ماکزیمم انرژی خورشیدی قابل حصول؛ پنل خورشیدی؛ آرایش آرایه خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دقیق ماکزیمم ساعات آفتابی برای آرایش های مختلف پنل های خورشیدی به کمک یک آرایش خاص پنل
%A امامی, آزاده
%A کریم پور, علی
%A کریم پور, مصطفی
%A شکیبائی, فاطمه
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین‌المللی برق
%D 2013

[Download]