دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی , , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کامپوزیت های تیتانیمی از اهمیت ویژه‌ای در صنایع برخوردار هستند و با روش های مختلفی تهیه می‌شوند. یکی از راه‌های تولید آنها روش متالورزی پودر به صورت تشکیل درجای فازهای تقویت‌کننده است. در این تحقیق به‌منظور تولید کامپوزیت زمینه تیتانیمی تقویت شده با ویسکرهای TiB از روش تولید درجا استفاده شد. بنابراین، کامپوزیتهای درجا از نوعTi-6Al-4V/TiBبه‌روش متالورژی پودر معمول (پرس سرد و زینتر در خلا) و همچنین روش زینتر پلاسما (SPS) تهیه شدند. مواد اولیه شامل مخلوطی از پودر آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V و پودر افزودنیB4C بودند. در ادامه، تاثیر دمای زینتر در فرآیند SPS بر تشکیل فاز تقویت‌کننده بررسی گردید. نتایج بررسی‌های ریزساختاریکامپوزیتهای تولید شده با میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی نشانگر این است که در هر دو فرآیند، واکنش درجای تشکیل ویسکرهای تقویت‌کننده صورت گرفته‌است. همچنین مشخص گردید که فرآیند SPS در مقایسه با متالورژی پودر معمول مزیتهایی همانند حذف بخش غالب حفره‌ها، ایجاد توزیع مناسب فاز تقویت‌کننده و حذف مناطق تجمع ویسکرهای تقویت‌کننده را دارا می‌‌باشد. به‌علاوه مشخص شد که با افزایش دما از 900 به oC 1100، واکنش تشکیل درجای فاز تقویت‌کننده به‌صورت کامل انجام شده‌است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: کامپوزیت تقویت شده درجا, آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V, متالورژی پودر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037172,
author = {باباخانی, ابوالفضل and , and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران},
year = {2013},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: کامپوزیت تقویت شده درجا، آلیاژ تیتانیم Ti-6Al-4V، متالورژی پودر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر
%A باباخانی, ابوالفضل
%A ,
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
%D 2013

[Download]