اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , 2013-10-17

عنوان : ( بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی , احمد مولودی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فوم‌های فلزی دسته‌ای جدید از مواد بوده که دارای دانسیته پایین و مشخصات منحصر به فردی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی، الکتریکی و جذب صدا هستند. در این تحقیق با استفاده از عامل فوم ساز جدیدی به نام نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده، فوم تخلخل بسته آلومینیومی تولید گردید. بدین منظور ابتدا مخلوطی از پودرهای آلومینیوم و نیترات سدیم با درصدهای وزنی مشخص با هم مخلوط گردید و سپس تحت بار معین پرس گردید. در نهایت نمونه آماده شده داخل کوره عملیات حرارتی با دمای مشخص قرار داده شد و پس از مدت زمان معین از کوره خارج گردید. تحت این شرایط گاز حاصل از تجزیه نیترات سدیم در داخل نمونه محبوس و در نتیجه باعث ایجاد تخلخل و انبساط نمونه می‌‌‌ گردد که در نتیجه آن فوم فلزی تخلخل بسته تولید می‌گردد. در این تحقیق متغیرهای مورد بررسی درصد وزنی نیترات سدیم، دمای زینترینگ و مقدار فشار پرس بودند. نتایج نشان دادند بهترین شرایط برای فوم شوندگی، فشار پرس بالای 250مگاپاسکال، دمای زینترینگ حدود 680- 650 درجه سانتیگراد و درصد نیترات سدیم حدود 2 درصد هستند

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: فوم آلومینیومی, پودر آلومینیوم, پودر نیترات سدیم, روش ذوب پودر متراکم شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037175,
author = {باباخانی, ابوالفضل and مولودی, احمد and حدادسبزوار, محسن},
title = {بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده},
booktitle = {اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: فوم آلومینیومی، پودر آلومینیوم، پودر نیترات سدیم، روش ذوب پودر متراکم شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده
%A باباخانی, ابوالفضل
%A مولودی, احمد
%A حدادسبزوار, محسن
%J اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
%D 2013

[Download]