کنفرانس فیزیک ایران 1383 , 2004-08-23

عنوان : ( توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , فیض آبادی،اکرم , ابری نائی، فهیمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توان گرماالکتریسته S نمونه ها Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ با 075/0≥x≥0 به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش در محدوده دمایی از تا دمای اتاق مطالعه شده است. S با افزایش غلظت آلایش افزایش می یابد. تغییرات S در دمای اتاق و Tmax و Tmin نشان می دهد که با افزایش غلظت آلایش تمرکز بار کاهش می یابد. این نتایج جایگزیده شدن حاملهای بار را پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی؛ توان گرماالکتریسیته,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037191,
author = {قربانی, شعبان رضا and فیض آبادی،اکرم and ابری نائی، فهیمه},
title = {توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1383},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ توان گرماالکتریسیته، جایگزیدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ
%A قربانی, شعبان رضا
%A فیض آبادی،اکرم
%A ابری نائی، فهیمه
%J کنفرانس فیزیک ایران 1383
%D 2004

[Download]