مواد نوین, دوره (4), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (13-20)

عنوان : ( تاثیر افزودن 6/2 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید , حمید سازگاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چدن خاکستری یکی از مهمترین مواد مهندسی می‌باشد که در صنایع گوناگون کاربردهای متنوعی دارد. با توجه به نیاز به کاهش وزن در سازه‌های صنعتی، روز به روز کاربرد این ماده رو به کاهش می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود که با سبک‌تر شدن این محصول، کاربرد آن افزایش یابد. بدین‌منظور به چدن خاکستری ذوب شده توسط کوره دوار، 2/6 درصد آلومینیوم درون بوته مذاب اضافه شده است. پس از ریخته‌گری مذاب تولیدی در قالب ماسه خشک، تعیین ترکیب شیمیایی و به ویژه درصد آلومینیوم، بررسی‌های ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی، بررسی‌های خواص مکانیکی شامل سختی‌سنجی، آزمون کشش و آزمون فشار و بررسی‌های فازی توسط تحلیل‌گر تفرق اشعه ایکس (XRD) انجام شد. نتایج حاکی از آن است که افزودن آلومینیوم به چدن خاکستری سبب کاهش مقدار ورقه‌های گرافیت می‌شود و یک فازی‌ ثانویه حاوی مقادیر زیاد کربن و آلومینیوم در زمینه‌ی حاوی مقادیر زیاد آهن و سیلیسیم ایجاد می‌کند. ایجاد چنین فازهایی و کاهش درصد گرافیت منجر به افزایش سختی و کاهش استحکام کششی و فشاری می‌شود.

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, آلومینیوم, ریزساختار, خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037198,
author = {کیانی رشید, علیرضا and سازگاران, حمید},
title = {تاثیر افزودن 6/2 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک},
journal = {مواد نوین},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {December},
issn = {2228-5946},
pages = {13--20},
numpages = {7},
keywords = {چدن خاکستری، آلومینیوم، ریزساختار، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر افزودن 6/2 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک
%A کیانی رشید, علیرضا
%A سازگاران, حمید
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2013

[Download]