علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (5-28)

عنوان : ( انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه )

نویسندگان: مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کودکان در طول تاریخ آموزش و پرورش همواره از طریق روش‌ها، راهبردها و دیدگاه‌های مختلف کنترل شده و به نظم در آمده‌اند. این شیوه‌ها که امروزه به عنوان شیوه‌های نوین انضباطی در مدرسه به کار گرفته می‌شوند، از نظر میشل فوکو و پیروانش؛ یعنی رز، مارشال، رادفورد و میلی[1] به عنوان روش‌های انقیاد کودکان در نظام‌های آموزشی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این مقاله تصریح شده است که چگونه شیوه‌های انضباطی که با هدف تربیت افرادی سودمند و مفید برای اجتماع در نظام‌های آموزشی به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند به انقیاد و مطیع‌سازی آن‌ها منجر ‌شوند. از این رو ضمن تبیین این نگاه نقادانه به رژیم‌های عمل انضباطی در نظام آموزشی، به تأسی از دیدگاه تبارشناسانه‌ی فوکو، پیوند میان قدرت- دانش در تحول فهم بشر از عمل انضباطی مورد بررسی قرار گرفته و خاطر نشان شده است که طی تاریخ تحول رویکردهای انضباطی ( مداخله‌ای، تعاملی و عدم مداخله) در دانش تربیتی؛ گفتمان‌های اقتصادی- سیاسی و اجتماعی لیبرالیستی، نظام‌های آموزشی را تبدیل به عاملی برای انقیاد کودکان توسط خودشان کرده‌اند.

کلمات کلیدی

تعذیب؛ تنبیه؛ انضباط مدرن؛ رویکرد مداخله‌ای انضباط؛ رویکرد تعاملی انضباط؛ رویکرد عدم مداخله‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037209,
author = {عالی, مرضیه and شعبانی ورکی, بختیار and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and آهنچیان, محمدرضا},
title = {انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-8817},
pages = {5--28},
numpages = {23},
keywords = {تعذیب؛ تنبیه؛ انضباط مدرن؛ رویکرد مداخله‌ای انضباط؛ رویکرد تعاملی انضباط؛ رویکرد عدم مداخله‌ای انضباط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه
%A عالی, مرضیه
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A آهنچیان, محمدرضا
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2013

[Download]