پژوهش های جانوری, دوره (26), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (194-200)

عنوان : ( پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده , امیر آوان , سیدمهدی حسنیان مهر , حسن کرمانشاهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی ازغنی ترین کودهای آلی بوده که توسط گونه های خاصی ازکرم خاکی مانند (Vermicompost) ورمی کمپوست تولید می شود و کاربردهای فراوانی در پرورش گیاهان زینتی دارد. از جمله کاربرد های Eisenia foetida (Savigny/1826) آن می توان به افزایش گلدهی گیاهان زینتی، کاهش زمان جوانه زنی دانه، افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی و غیره اشاره نمود. کرم خاکی به علت داشتن مقدار فراوان پروتئین و ویتامین در ساختار خود می تواند به عنوان غنی ترین منبع غذایی به ویژه از لحاظ انواع اسیدآمینه های ضروری در جیره غذایی ماکیان و آبزیان در نظر گرفته شود. استفاده ازکرمهای خاکی جهت بازیافت زباله های شهری به عنوان یکی از مهمترین روشهای بازیافت مواد مورد توجه است. جهت پرورش کرم خاکی رطوبت و درجه حرارت، ورمی ،pH 300 عدد کرم خاکی در 13 بستر قرار داده شد و با کنترل روزانه ، Eisenia foetida کمپوست طی 75 روز تولید گردید. آنالیز شیمیایی این کود در مقایسه با کودهای معمول در کشاورزی نشان داد که درصد نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، آهن و روی در این کود بیشتر است. با توجه به وفور مواد آلی اعم از 15 نوع از اسیدهای آمینه آرژنین، سرین، متیونین، هیستیدین، آسپارتیک، لوسین، گلایسین، تیروزین، گلوتامیک و فنیل آلانین )، 2 اسید چرب ضروری، قندها اسید فولیک و بیوتین) در ،B6 ،B (پنتوزها، هگزوزها و هگزوز آمین)، ویتامینها (نیاسین، ریبوفلاوین، پنتوتنیک اسید، تیامین، 12 پودر کرم خاکی به عنوان یک مکمل غذایی در پرورش طیور و آبزیان, نیاز به تکثیر آن می تواند مورد توجه قرار گیرد

کلمات کلیدی

, ورمی کمپوست, بیوتکنولوژی, مکمل غذایی , Eisenia foetida
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037210,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and آوان, امیر and حسنیان مهر, سیدمهدی and کرمانشاهی, حسن},
title = {پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost},
journal = {پژوهش های جانوری},
year = {2013},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2614},
pages = {194--200},
numpages = {6},
keywords = {ورمی کمپوست، بیوتکنولوژی، مکمل غذایی ، Eisenia foetida},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پرورش کرم خاکی Eisenia foetida، اهمیت آن در تولید مکمل غذایی طیور و Vermicompost
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A آوان, امیر
%A حسنیان مهر, سیدمهدی
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهش های جانوری
%@ 2383-2614
%D 2013

[Download]