بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2013) , 2013-05-14

عنوان : ( تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان )

نویسندگان: سیدحسین مرتضوی راوری , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در پیاده سازی روش های دیجیتال جهت اصلاح ضریب توان در مبدل های الکترونیک قدرت، حجم بالای محاسبات طی هر بازه نمونه برداری و سوئیچینگ ومتعاقباً محدودیت در فرکانس سویچینگ قابل دستیابی می باشد. روش های دیجیتال معمول جهت اصلاح ضریب توان ضرایب وظیفه کلیدهای نیمه هادی مبدل را در هر نیم پریود سیگنال ورودی و به صورت یکجا محاسبه م ینمایند. در چنین روش هایی وجود پردازشگری با سرعت بالا به دلیل حجم بالای محاسبات الزامی می باشد. همچنین پیاده سازی روش های آنالوگ نیز را دارا می باشند. روشی که در این مقاله مطرح شده است با استفاده از یک PI و کنترلر های PWM مشکلاتی همچون استفاده از مبدل های الگوریتم ساده براساس مقایسه تغیرات ولتاژ و جریان ورودی، شکل موج جریان را هر چه بیشتر به شکل موج سینوسی نزدیک و در نتیجه ضریب توان را افزایش م یدهد. به دلیل سادگی الگوریتم و حجم پایین محاسبات مورد نیاز، این روش را می توان به صورت همزمان با هر پریود سوئیچینگ اجرا و ضرایب وظیفه را اصلاح نمود. با پیاده سازی این روش پیشنهادی بر روی یک مبدل بوست، اعتبار و دقت آن تأیید شده است.

کلمات کلیدی

, یکسو کننده دیودی, کیفیت توان, اصلاح ضریب توان, دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037236,
author = {مرتضوی راوری, سیدحسین and منفرد, محمد},
title = {تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2013)},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {یکسو کننده دیودی، کیفیت توان، اصلاح ضریب توان، دیجیتال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان
%A مرتضوی راوری, سیدحسین
%A منفرد, محمد
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2013)
%D 2013

[Download]