هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی. ایران , 2013-10-23

عنوان : ( گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک )

نویسندگان: حمیده سالاری صدیق , مسعود رجبیون , احمدرضا موثقی , زهرا موسوی , مهدیه زعیمی , مهدیس قویدل , سیدامیر کمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استئوسارکوما، نئوپلاسم شایع استخوانی، با سرعت رشد بالاست که حدود 85 % تومورهای استخوانی بدخیم درسگها را تشکیل می دهد. بروز این نئوپلاسم در سیستم اسکلتی محوری بسیار نادر است و در سگ ماده شایعتر می باشد. یک قلاده سگ 17 ساله، ماده، تریر و عقیم نشده دارای 13 کیلو وزن، با علائم بی اشتهایی، بی حالی و کاهش وزن درطی یک هفته به کلینیک حیوانات خانگی بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی ارجاع داده شد. درمعاینات بالینی حیوان بر روی استخوان پیشانی یک توده نسبتاً سفت، بدون پایه، فاقد گرما و بدون هیچگونه زخمی به ابعاد 2×4×6 سانتیمتر مشاهده شد. ارزیابی های پاراکلینیکی نظیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمیایی، آنالیز ادراری، رادیوگرافی ساده از ناحیه سر، قفسه سینه و سیتولوژی از توده انجام شد. یافته های بدست آمده دال بر بدخیمی و متاستاتیک بودن این تومور بودند. به دلیل پیشرفت سریع بیماری، درد در محوطه بطنی حیوان و همچنین درخواست صاحب حیوان، یوتانازی انجام شد و نمونه های نکروپسی تهیه شدند. در مقاطع هیستوپاتولوژی سلول ها با پلئومورفیسم شدید، اشکال میتوزی فراوان، کانونهای وسیع خونریزی و پرخونی، نکروز، افزایش کلاژن و سلول های فیبروسیت و فیبروبلاست (فیبروز) به همراه توده های متاستاتیک در ریه مشاهده شدند که نشان دهنده تومور بدخیم استئوسارکومای فیبروبلاستیک بود.

کلمات کلیدی

, سگ, استخوان پیشانی, استئوسارکومای فیبروبلاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037255,
author = {سالاری صدیق, حمیده and رجبیون, مسعود and موثقی, احمدرضا and موسوی, زهرا and زعیمی, مهدیه and قویدل, مهدیس and کمالی, سیدامیر},
title = {گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک},
booktitle = {هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی. ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سگ، استخوان پیشانی، استئوسارکومای فیبروبلاستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک
%A سالاری صدیق, حمیده
%A رجبیون, مسعود
%A موثقی, احمدرضا
%A موسوی, زهرا
%A زعیمی, مهدیه
%A قویدل, مهدیس
%A کمالی, سیدامیر
%J هشتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی. ایران
%D 2013

[Download]