تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (5), شماره (16), سال (2013-11) , صفحات (85-100)

عنوان : ( فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فاطمه سخنور , حمید اجتهادی , جمیل واعظی , فرشید معماریانی , محمدرضا جوهرچی , زهرا رنجبر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه حفاظت شده هلالی از سال 2931 به عنوان منطقه شکار ممنوع و در سال 2958 به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است. این منطقه با مساحت 19038 هکتار در غرب شهر گناباد و جنوب شرقی شهر بجستان و در حد فاصل این دو شهر در استان خراسان رضوی قرار دارد. منطقه هلالی در گستره خود ترکیبی از مناطق کوهستانی، دشتی و تپه ماهوری است و بر اساس طبقه بندی دومارتون از اقلیم خشک و بیابانی با تابستان های گرم و زمستان های سرد برخووردار اسوت . در بررسی فلور این منطقه و با به کارگیری فلورهای موجود، تعداد 318 گونه گیاهی شناسایی شد. این گونه ها به 205 سرده و 53 تیره متعلق هستند. بیشتر گونه ها به تیره های Asteraceae ، Poaceae و Brassicaceae ، به ترتیب با 53، 30 و 26 گونه تعلق دارند. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه های منطقه نشان داد که اغلب گونه ها ) 3/56 درصد)به ناحیه ایرانی-تورانی متعلق اند و با توجه به سابقه تخریب در منطقه، گونه های چند منطقه ای، جهان وطن و نیمه جهان وطن، 1/14 درصد گیاهان را تشکیل می دهند. تروفیت ها (5/47درصد) و همی کریپتوفیت (1/26 درصد) از مهم تورین اشکال زیستی منطقه هستند.

کلمات کلیدی

, شکل زیستی, فلور, پراکنش جغرافیایی, منطقه حفاظت شده هلالی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037267,
author = {سخنور, فاطمه and اجتهادی, حمید and واعظی, جمیل and معماریانی, فرشید and جوهرچی, محمدرضا and رنجبر, زهرا},
title = {فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2013},
volume = {5},
number = {16},
month = {November},
issn = {2008-8906},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {شکل زیستی، فلور، پراکنش جغرافیایی، منطقه حفاظت شده هلالی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی
%A سخنور, فاطمه
%A اجتهادی, حمید
%A واعظی, جمیل
%A معماریانی, فرشید
%A جوهرچی, محمدرضا
%A رنجبر, زهرا
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2013

[Download]