دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-13

عنوان : ( بررسی نقش واسط گرایش به کارآفرینی در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی )

نویسندگان: حمید رضا رضوانی , یعقوب مهارتی , سید ایمان هاشمی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دردهه های اخیر ، تغییر و تحولات در زمینه رقابت روز افزون وعدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده است که سازمان های بزرگی که تغییرات اندکی در روش و ساختارهای خود می‌دهند، نتوانند با شرکت های کوچک که از انعطاف پذیری، سرعت ونوآوری بالاتری برخوردار هستند، رقابت کنند. تحقیقات نشان می دهد ارتقا و بهبود عملکرد سازمان ها به طور فزایندهای به عامل فعالیتهای کارآفرینانه متکی می باشد. از سوی دیگر هسته مرکزی تمامی این مطالعات در میزان اعتقاد، درک و تعهد مدیران به گرایشات کارآفرینانه نهفته است. اما تحقیقات منظم و تجربی برای بررسی چنین ارتباطی براساس اطلاعات محققین در سازمان های ایرانی به خصوص بانک های دولتی بسیار محدود و اندک می باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضربررسی نقش واسطه ایی گرایش به کارآفرینی در رابطه بین نگرش مدیریت عالی بر عملکرد بانک های دولتی با توجه شواهد موجود می باشد. لذا برای این منظور به بررسی مدل و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزارSmart PLS پرداخته شد. نتایج، واسطه گری گرایش به کارآفرینی در رابطه ی بین تاکید مدیریت مدیریت و عملکرد سازمانی تایید گردید. و در انتها پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد سازمانی ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

, تاکید مدیریت عالی , گرایش به کارآفرینی , عملکرد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037269,
author = {رضوانی, حمید رضا and مهارتی, یعقوب and سید ایمان هاشمی مقدم},
title = {بررسی نقش واسط گرایش به کارآفرینی در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {تاکید مدیریت عالی ، گرایش به کارآفرینی ، عملکرد سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط گرایش به کارآفرینی در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی
%A رضوانی, حمید رضا
%A مهارتی, یعقوب
%A سید ایمان هاشمی مقدم
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]