نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( پیش بینی خشکسالی دوره 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) )

نویسندگان: معصومه بحری (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , مسعود گودرزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی خشکسالی دوره 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) در این تحقیق مورد بررسی قرا گرفته است

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, خشکسالی, SPI, LARS-WG, HadCM3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037272,
author = {معصومه بحری (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and مسعود گودرزی},
title = {پیش بینی خشکسالی دوره 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان)},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، خشکسالی، SPI; LARS-WG; HadCM3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی خشکسالی دوره 2030-2011 تحت اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان)
%A معصومه بحری (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A مسعود گودرزی
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]