نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) )

نویسندگان: معصومه بحری (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , مسعود گودرزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان)

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, حوزه آبخیز اسکندری, مدلLARS-WG, مدل HadCM3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037273,
author = {معصومه بحری (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and مسعود گودرزی},
title = {ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان)},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، حوزه آبخیز اسکندری، مدلLARS-WG، مدل HadCM3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی:حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان)
%A معصومه بحری (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A مسعود گودرزی
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]