نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( ارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از مدل مادفلو (مطالعه موردی دشت خانمیرزا) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , هادی جعفری , محسن شهبازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به ارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از مدل مادفلو (مطالعه موردی دشت خانمیرزا) پرداخته است

کلمات کلیدی

, کنترل سیلاب, تغذیه مصنوعی, مادفلو, ارزیابی کمی تغذیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037277,
author = {دستورانی, محمدتقی and هادی جعفری and محسن شهبازی},
title = {ارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از مدل مادفلو (مطالعه موردی دشت خانمیرزا)},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی، مادفلو، ارزیابی کمی تغذیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کمی سازه های کنترل سیلاب بر تغذیه آبخوان با استفاده از مدل مادفلو (مطالعه موردی دشت خانمیرزا)
%A دستورانی, محمدتقی
%A هادی جعفری
%A محسن شهبازی
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]