هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مطالعه رو ابط فیلو ژ نتیکی ول های جنس میکروتوس (Rodentia; Microtus) با تکیه برمفهوم ژنتیکی گْونه )

نویسندگان: احمد محمودی , منصور علی آبادیان , جمشید درویش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037282,
author = {محمودی, احمد and علی آبادیان, منصور and درویش, جمشید},
title = {مطالعه رو ابط فیلو ژ نتیکی ول های جنس میکروتوس (Rodentia; Microtus) با تکیه برمفهوم ژنتیکی گْونه},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رو ابط فیلو ژ نتیکی ول های جنس میکروتوس (Rodentia; Microtus) با تکیه برمفهوم ژنتیکی گْونه
%A محمودی, احمد
%A علی آبادیان, منصور
%A درویش, جمشید
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]