هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی و ضعیت گو نه ول اجتماعی (Microtus arvalis) (Arvicolinae; Rodentia) شمال غرب ایران بر اساس داده های میتوکندریایی سیتوکرومB )

نویسندگان: احمد محمودی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037283,
author = {محمودی, احمد and درویش, جمشید and علی آبادیان, منصور},
title = {بررسی و ضعیت گو نه ول اجتماعی (Microtus arvalis) (Arvicolinae; Rodentia) شمال غرب ایران بر اساس داده های میتوکندریایی سیتوکرومB},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ضعیت گو نه ول اجتماعی (Microtus arvalis) (Arvicolinae; Rodentia) شمال غرب ایران بر اساس داده های میتوکندریایی سیتوکرومB
%A محمودی, احمد
%A درویش, جمشید
%A علی آبادیان, منصور
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]