هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( مطالعه جایگاه سیستماتیکی همتافتگونه O. oenanthe براساس ژن میتوکندریایی )

نویسندگان: سمیه پورابراهیمی , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037286,
author = {پورابراهیمی, سمیه and علی آبادیان, منصور},
title = {مطالعه جایگاه سیستماتیکی همتافتگونه O. oenanthe براساس ژن میتوکندریایی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه جایگاه سیستماتیکی همتافتگونه O. oenanthe براساس ژن میتوکندریایی
%A پورابراهیمی, سمیه
%A علی آبادیان, منصور
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین­ المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]