نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود (مطالعه موردی: زیرحوزه مندرجان) )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , منیژه اسکندری (دانشجو) , احمد فتاحی , مسعود نصری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود، زیرحوزه مندرجان موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, ارزیابی, اقدامات آبخیزداری, دبی رسوب, مندرجان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037288,
author = {دستورانی, محمدتقی and منیژه اسکندری (دانشجو) and احمد فتاحی and مسعود نصری},
title = {ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود (مطالعه موردی: زیرحوزه مندرجان)},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ارزیابی، اقدامات آبخیزداری، دبی رسوب، مندرجان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی دبی رسوب حوزه آبخیز زاینده رود (مطالعه موردی: زیرحوزه مندرجان)
%A دستورانی, محمدتقی
%A منیژه اسکندری (دانشجو)
%A احمد فتاحی
%A مسعود نصری
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]