نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد) )

نویسندگان: شهربانو عباسی جندانی , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد) موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, مدیرت جامع, طرح آبخیزداری, خشکسالی, قنات, حوزه بیداخوید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037289,
author = {شهربانو عباسی جندانی and دستورانی, محمدتقی},
title = {نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد)},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مدیرت جامع، طرح آبخیزداری، خشکسالی، قنات، حوزه بیداخوید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه بیداخوید استان یزد)
%A شهربانو عباسی جندانی
%A دستورانی, محمدتقی
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]