نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2013-10-30

عنوان : ( ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از آزمون من ویتی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان) )

نویسندگان: زینب حسنی (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , قاسم اسدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از آزمون من ویتی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان)موضوع این مقاله است

کلمات کلیدی

, ارزیابی, پخش سیلاب, تاسران, خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037290,
author = {زینب حسنی (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and قاسم اسدیان},
title = {ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از آزمون من ویتی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان)},
booktitle = {نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران},
year = {2013},
location = {یزد, ايران},
keywords = {ارزیابی، پخش سیلاب، تاسران، خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از آزمون من ویتی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تاسران استان همدان)
%A زینب حسنی (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A قاسم اسدیان
%J نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
%D 2013

[Download]