نخستین همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل , 2008-12-30

عنوان : ( تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , مجید بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تلفن همراه با توجه به قابلیت های جدیدی که پیدا کرده است بر بسیاری از جنبه های زندگی بشر اثر گذاشته است. در این مقاله تنها بر تاثیر گذاری تلفن همراه بر سیاست می پردازیم. به دلیل نزدیکی متن اختراع و شیوع دامنه ی کارکرد تلفن همراه و متن سرمایه داری برای تمرکز بر موضوع مورد بحث خود روش شناسی کارکردی را در وجه تحلیل سیاسی عقلانی خویش انتخاب کرده ایم. سوال اصلی مقاله یعنی کارکرد تلفن همراه برسیاست را، با روش کارکردگرایی پارسونزی تحلیل خواهیم کرد. در ادامه به سراغ متن جامعه ی سیاسی ایران می رویم. برای این منظور که از وجهی فرهنگی تر برخوردار می شود، رویکرد درون پارادایمی کارکرد فرهنگی و تفهمی مالینوفسکی را انتخاب کرده ایم. در تمام مقاله هر دو وجه سیاست یعنی وجه هماهنگ ساز دولت محور و وجه جامعه ی مدنی یعنی عرصه ی کشاکش نیروها و در واقع قدرت انتقادی را مد نظر قرار خواهیم داد. در پایان مقاله نیز اثر تلفن همراه بر سیاست در ایران را به صورت کژکاردی و بی کارکردی مرتن تحلیل خواهیم کرد.

کلمات کلیدی

, تلفن همراه , کارکردگرایی , کژکارکردی , بی کارکردی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037302,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and مجید بیات},
title = {تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی},
booktitle = {نخستین همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل},
year = {2008},
location = {رشت, ايران},
keywords = {تلفن همراه ، کارکردگرایی ، کژکارکردی ، بی کارکردی ، سیاست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A مجید بیات
%J نخستین همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل
%D 2008

[Download]