صلح و روابط بین الملل : رویکرد ایرانی , 2012-12-31

عنوان : ( تکنیک های سعدی برای صلح )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صلح یک شعار می باشد، که یکی از غایت های علم سیاست به شمار می آید. برای اینکه صلح از حالت شعاری بیرون بیاید و در واقعیت عینی، اجتماعی و سیاسی عملیاتی شود نیاز به تکنیک دارد. سعدی یکی از ادیبان ایرانی است که در مجموعه گزاره های اندرزنامه ای، شیوه های اجرایی و کاملا عملی برای رسیدن به صلح را ترسیم می کند. در این پژوهش بر شش تکنولوژی سعدی در گلستان سعدی با عنوان: 1-تکنیک متافیزیکی 2-تکنیک تفهمی و پدیداری 3-تکنیک تقدم عمل بر دانش (واقع گرایی) 4-تکنیک نیت خوانی نکردن 5-تکنیک سکوت و خاموشی 6-تکنیک تواضع و درویشی پرداخته می شود و با استفاده از تحلیل محتوای گلستان سعدی با روش پدیدارشناسی به نقد و ارزیابی اندیشه ایرانی در مورد صلح می پردازیم.

کلمات کلیدی

, پدیدارشناسی, گلستان سعدی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037304,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {تکنیک های سعدی برای صلح},
booktitle = {صلح و روابط بین الملل : رویکرد ایرانی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پدیدارشناسی، گلستان سعدی، صلح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنیک های سعدی برای صلح
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J صلح و روابط بین الملل : رویکرد ایرانی
%D 2012

[Download]