دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-14

عنوان : ( ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکتهایی که در محیطهای پرتلاطم امروزی فعالیت می کنند با تقاضاها و نیازهای پیش بینی نشده بیشتری از سوی مشتریان روبرو می شوند، در چنین محیطی توجه به مشتریان و نظارت و مقایسه اقدامات رقبا می تواند به عنوان عاملی مهم درجهت موفقیت یک واحد تجاری به شمار آید. به منظور رویارویی با شرایط بازاری کنونی، شرکتها ناگزیر از بکارگیری استراتژیهای جامع تری هستند تا بتوانند بر منابع سازمان سرمایه گذاریهای لازم را انجام دهند. توجه به بازارگرایی می تواند باعث بیشتر آماده بودن سازمانهای کنونی در رویارویی با شرایط متلاطم بازار امروزی شود تا بتوانند اطلاعات لازم در ارتباط با بازار کسب کنند. با توجه به تحقیقات انجام شده این نوع بازارگرایی زمانی می تواند برای سازمانها بعنوان مزیت رقابتی باشد که باارزش و غیر قابل تقلید باشد و بطور کلی این نوع رفتار بازارگرایی منجربه از بین رفتن توانایی شرکتها در نوآوری می شود. بنابراین نیاز به تکمیل بازارگرایی و جامعیت بیشتر آن با سایر جهت گیریهای استراتژیک بوجود می آید. در این میان قابلیتهای مکمل سازمانی می توانند بعنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در استقرار مسیر استراتژیک انتخاب شده در سازمان، نقش آفرینی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر قابلیتهای بازاریابی در سازمان است و می تواند با گسترش چارچوب بازارگرایی از طریق برجسته کردن گرایش به نوآوری و هزینه گرایی و بررسی بیشتر نقش قابلیتهای بازاریابی به ادبیات موضوع کمک ز یادی داشته باشد. نهایتا این مقاله یک مدل مفهومی ارائه می دهد. امید است این تحقیق بتو اند بر ای مدیر ان در اتخاذ تصمیمات استراتژیکی مناسب مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

جهت گیری استراتژیک؛ مشتری مداری؛ رقیب مداری؛ هزینه گرایی؛ گرایش به نوآوری؛ قابلیتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037328,
author = {رحیم نیا , فریبرز and کفاش پور, آذر and پوررضا, ملیحه},
title = {ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {جهت گیری استراتژیک؛ مشتری مداری؛ رقیب مداری؛ هزینه گرایی؛ گرایش به نوآوری؛ قابلیتهای بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کفاش پور, آذر
%A پوررضا, ملیحه
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]