اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی) , 2013-10-17

عنوان : ( تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک )

نویسندگان: فرهاد خرمشاهی محمدآباد , جلیل وحدتی خاکی , ابوالفضل باباخانی , مرتضی میرجلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استخراج مس از کانی های سولفیدی به روش پیرومتالورژی بیشتر از دو قرن، روش متداول تولید فراورده های مسی تاکنون بوده است .از طرفی کاهش عیار مس، قیمت انرژی وتوجه به مسائل زیست محیطی موجب توجه روز افزون استفاده از روش هیدرومتالورژی برای استخراج مس شده است. در این میان کنستاتنره کالکوپیریت به عنوان بزرگ ترین منبع مس جهان در مقابل انحلال دارای مشکلاتی می باشد که ناشی از پسیواسیون ذرات کنستانتره آن است و روش های مختلف انحلال به صورت شیمیایی و باکتریایی به کار گرفته شده تا بر این مشکل غلبه کند. در این تحقیق تاثیر شرایطی از قبیل دما، زمان، تاثیر فعال سازی مکانیکی بر پودرهای کنستانتره پیش از انحلال و تاثیرهمزمان کار مکانیکی روی کنستانتره حین انحلال(حل سازی مکانوشیمیایی) بر روی میزان مس حل شده بررسی شده است. محلول اسیدی مورد استفاده برای انحلال اسید سولفوریک 9 مولار و برای همه آزمایش ها یکسان در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد میزان انحلال مس با افزیش دما و زمان افزایش می یابد و فعال سازی مکانیکی پیش از انحلال و کار مکانیکی حین انحلال تاثیر زیادی بر افزایش میزان مس حل شده در محلول دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: هیدرومتالورژی, مس, کالکوپیریت, پسیواسیون, حل سازی مکانوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037333,
author = {خرمشاهی محمدآباد, فرهاد and وحدتی خاکی, جلیل and باباخانی, ابوالفضل and میرجلیلی, مرتضی},
title = {تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک},
booktitle = {اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: هیدرومتالورژی، مس، کالکوپیریت، پسیواسیون، حل سازی مکانوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فعال سازی مکانیکی و لیچینگ مکانوشیمیایی بر روی انحلال کنستانتره های کالکوپیریت در اسید سولفوریک
%A خرمشاهی محمدآباد, فرهاد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A باباخانی, ابوالفضل
%A میرجلیلی, مرتضی
%J اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوری های نوین کاربردی)
%D 2013

[Download]