دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین , 2012-11-15

عنوان : ( بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 )

نویسندگان: راضیه جلال , زبیده محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, داکسوروبیسینT پلی-ال ارژنین, سرطان پروستات انسان, DU145
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037371,
author = {جلال, راضیه and محمدی, زبیده},
title = {بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {داکسوروبیسینT پلی-ال ارژنین، سرطان پروستات انسان، DU145},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145
%A جلال, راضیه
%A محمدی, زبیده
%J دومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناورهای نوین
%D 2012

[Download]