بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14

عنوان : ( ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه )

نویسندگان: حمید شعرباف تبریزی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه سیستم های قدرت و افزایش اتصال آنها به علت استفاده از مزایای فنی و اقتصادی به هم پیوستن ، موجب پیچیده تر شدن سیستم های بزرگ شده است . این موضوع باعث کاهش شاخص های قابلیت اطمینان و بالاتر رفتن ریسک خاموشی سراسری می شود . به منظور به تعدادی ناحیه مستقل از هم تقسیم شود که به HVDC غلبه بر مشکلات گفته شده پیشنهاد می شود شبکه های بزرگ با استفاده از اتصالات استفاده شده است. جهت ارزیابی قابلیت اطمینان درشبکه 111 باسه از شبیه ICA منظور انتخاب بهینه محل اتصالات در این مقاله از الگوریتم سازی مونت کارلو و پخش بارخطی استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, ناحیه بندی , انرژی تامین نشده , الگوریتم رقابت استعماری , قابلیت اطمینان, اتصالاتHVDC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037411,
author = {شعرباف تبریزی, حمید and قاضی, رضا},
title = {ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ناحیه بندی ، انرژی تامین نشده ، الگوریتم رقابت استعماری ، قابلیت اطمینان، اتصالاتHVDC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ناحیه بندی بهینه سیستم های قدرت توسط الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد توامان افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه
%A شعرباف تبریزی, حمید
%A قاضی, رضا
%J بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2013

[Download]